การให้บริการเกมส์ออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ดี

เกมส์ออนไลน์ไม่ใช่ประเภทของเกมส์ แต่คือเทคโนโลยี กลไกที่เชื่อมโยงผู้เล่นแต่ละคนให้สามารถเล่นเกมร่วมกันได้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในซึ่งในปัจจุบันมักจะหมายถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ้าเกมออนไลน์เกมหนึ่งได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลกมากถึง 110 ล้านคน คุณคิดว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและคุณจะรู้สึกทึ่งมากขึ้น ที่คนไทยได้มีโอกาสเล่นเกมนั้น โดยผู้ให้บริการเกมที่ว่านั้นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์ ผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์จะมีรายได้จากเก็บค่าบริการเกมจากการซื้อสินค้าภายในเกมผ่านการบัตรเติมเงินล่วงหน้า ผู้ให้บริการคัดเลือกเกมที่มีศักยภาพทางการตลาดและจัดซื้อสิทธิ์ในการให้บริการจากผู้จัดจำหน่ายสิทธิ์หรือผู้พัฒนาเกมส์โดยตรง และนำเกมมาทำการแปลภาษาและปรับปรุงตัวเกม (Localization) ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเล่นเกมส์ในท้องถิ่น ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมระบบการเติมเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามที่ผู้พัฒนาเกมส์กำหนด จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกมและเป็นช่องทางการเติมเงิน จัดเตรียมระบบการบริการและผู้ให้บริการที่เรียกว่า Game Master (GM) เพื่อตอบคำถาม ควบคุมการดำเนินเกมส์และให้ความสะดวกกับผู้เล่น วางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อท้องถิ่น Facebook ทางลัดตัดตอนผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์ เกมส์แฮปปี้คนเลี้ยงหมูติดอันดับที่ 25 ในประเภทจำนวนผู้เล่นสูงสุดต่อวันในเดือนเมษายน 2011 ตัวเลขนี้นับเฉพาะผู้เล่นเกมที่เล่นเกมรุ่นภาษาไทยเท่านั้น นอกจากจะสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมไทยในระดับโลก ยังสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการทำตลาดของเกมส์บน Facebook ในประเทศไทยโดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ให้บริการเกมส์ในประเทศไทยแต่อย่างใด ผู้ให้บริการในไทย หากยังต้องการอยู่ในอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์อย่างยั่งยืน คงต้องปรับตัวเพิ่มบทบาทในการพัฒนาเกมหรือหาส่วนผสมของรูปแบบธุรกิจใหม่ สร้างเกมส์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเอง มองโลกในอีกด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมส์ไทยให้สามารถพัฒนาเกมส์และสร้างรายได้ในระดับโลกได้เช่นกัน ในส่วนของตลาดเกมส์ออนไลน์ในประเทศไทยนั้นยังคงมีการเติบโตอยู่ โดยในปี 2555 มูลค่าของตลาดโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,500 ล้านบาทในปี 2554 โดยในปี 2555 นี้ เอเชียซอฟท์ฯ ได้เปิดตัวเกมใหม่ๆภายในประเทศไทยกว่า […]

การตลาดในการขายสินค้าและบริการผ่านรูปแบบเกมส์ออนไลน์

วิดีโอเกมในสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกอย่างเดียวแบบเดิมๆ อีกแล้ว หากแต่ได้มีการขยายผลออกมาเป็นเครื่องมือการตลาด เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ แปลงแบรนด์เป็นเกมส์ หรือ Game-Based Marketing ตลาดเกมออนไลน์ของไทยเริ่มเข้าสู่ตลาดไทยมาได้พักใหญ่ แต่บูมมากๆ ในยุคที่เอเชียซอฟท์นำเกมแร็กนาร็อก (Rangnarok) เข้ามาทำตลาด และย้ายเซิร์ฟเวอร์จากไต้หวันมาในไทย ไม่เพียงแต่ทำให้เกมรองรับภาษาไทย ยังทำให้การเล่นเร็วและง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลให้โฆษณาในเกมเริ่มเข้ามามีบทบาทในรูปแบบของ In-Game หรือช่วงรอเวลาเปลี่ยนฉากไม่กี่วินาที หรือหน้าแรกเว็บไซต์ของเกม ทว่าในปัจจุบันบทบาทของวิดีโอเกมในตลาดเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนักการตลาดและเจ้าของสินค้าพบว่า เกมมีอิทธิพลและสามารถสร้างแรงจูงใจต่อผู้คน ให้มีการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เคยกระทำมาก่อนได้ ไม่แตกต่างจากการใช้รางวัลจากการแข่งขันการชิงโชค การประกวดประขัน ในการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ “เกมออนไลน์” จึงเป็นทางเลือกใหม่ของการตลาด “คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับเกมยาวนานเฉลี่ย 1-5 ชั่วโมง และใช้สมาธิสูงในการจดจ้องหน้าจอและตัวละคร สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นได้โดยตรง กลายเป็นสื่อยุคใหม่ที่คุ้มต่อการลงทุน (Cost per pay) หากเทียบกับ Mass Media” แม้การโฆษณาบนเกมเป็นที่สนใจของผู้ผลิต มาจากหลักการง่ายๆ คือ วัยรุ่นนิยมเล่น ใช้ต้นทุนไม่แพง ยิ่งเมื่อเทียบกับสื่อในโลกใบเก่า ยังสามารถต่อยอดทำกิจกรรมได้มากมาย และไม่ใช่แค่สร้างแบรนด์ แต่ยังสร้างรายได้ให้กับเจ้าของแบรนด์และเจ้าของเกมออนไลน์แบบวิน-วิน หากแต่นักการตลาดยังเชื่อว่า ความสำเร็จของการตลาดแปลงแบรนด์เป็นเกมนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่เกมช่วยขจัดความซ้ำซาก น่าเบื่อของแบรนด์ ด้วยการทำให้โลกการตลาดเป็นโลกของเกม […]

ประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ

เทคโนโลยีเพื่อการผลิต หมายถึง การนำความรู้  วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเทศไทยเรามีวัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก  เนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ป่าไม้ และแร่ธาตุ หากเราใช้ทรัพยากรไม่ระมัดระวัง ทรัพยากรอาจหมดสิ้นหรือเสื่อมค่าได้  ผู้ผลิตจึงจำเป็นที่จะใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต มีดังนี้ 1. เพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสีย วัตถุดิบในกระบวนการผลิตลง 2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะการผลิตสินค้าจำนวนมากจะทำให้ลดต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตได้กำไรมากขึ้น และอาจทำให้สินค้ามีราคาถูกลง 3.  เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เป็นการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีแบบให้เลือกหลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพขึ้น 4. เพื่อลดแรงงานหรือกำลังคนทำงานได้น้อยลง การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการได้แก่ 1. การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า  ทำให้ผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และลดต้นทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีช่วยลดแรงงานหรือกำลังคนและลดเวลาการผลิต แต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมาก 2. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นหรือประดิษฐ์รูปแบบของสินค้า ทำให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด 3. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการโฆษณาสินค้าและการให้บริการ […]

การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

มีความภูมิใจนำเสนอมิติใหม่แห่งการสั่งสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็วในการรับคำสั่งซื้อจากท่าน ทำให้ท่านมั่นใจได้ 100% ว่าสินค้าที่สั่งถูกต้องและแม่นยำด้วยระบบการสั่งซื้อออนไลน์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ ที่ใช้การออกบิลในปัจจุบันและพิเศษด้วยฟังก์ชั่นการสั่งซื้อเป็นภาษาไทยทำให้ง่ายต่อการใช้งานท่านสามารถเลือกชมรายการสินค้าและสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ที่ครบถ้วนทุกกระบวนการพิมพ์ตั้งแต่ส่วนเตรียมพิมพ์และส่วนพิมพ์ ซึ่งแบ่งแยก สินค้าออกเป็นกลุ่มเพื่อง่ายในการเลือกซื้อหลากหลายประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการสั่งทางอินเตอร์เน็ต; – สามารถสั่งซื้อได้ทุกวัน  24 ชั่วโมง – รายการสินค้าครบถ้วน แยกประเภทกลุ่มสินค้าทำให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ – สามารถสร้างรายการสินค้าได้เอง เพื่อให้ง่ายในการสั่งซื้อครั้งต่อไป – สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Datasheet และ MSDS ได้จากในระบบ – สามารถดูใบกำกับภาษีและเรียกดูรายการสั่งซื้อย้อนหลังได้ – รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขาย สะสมแต้มแลกของรางวัล ดังนั้น ในการสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ครั้งต่อไปโปรดนึกถึงการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต

การเลือกซื้อสินค้าและบริการจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า

ในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง การเลือกซื้อสินค้าและบริการจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และพิจารณาเลือกซื้อตามความจำเป็น ในสภาวะที่ค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจตกต่ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องประหยัดและอดออม การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ฉลาด จึงนับว่าเป็นสิ่งที่เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข การวางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. ความจำเป็น และความต้องการ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินชีวิตผู้ซื้อควรมีการวางแผนการใช้จ่ายที่แน่นอนชัดเจนและคำนึงถึงความประหยัดเป็นสำคัญ และจำนวนเงินที่ตนมีอยู่ แล้วจัดสรรว่าควรใช้จ่ายอย่างไรและเท่าใด ซึ่งควรพิจารณาเลือกซื้อจากสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ก่อนสิ่งฟุ่มเฟือยอื่น ๆ ที่จำเป็นน้อยกว่า 2. การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ ก่อนการซื้อควรได้มีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการที่จะได้รับ บางครั้งอาจพบว่าราคาสูงเกินไป บางครั้งสินค้าหรือบริการเหล่านั้นไม่สามารถสนองความต้องการของเราถ้าไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่อาจตัดสินใจได้ 3. การพิจารณาเวลาที่จะซื้อ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ตามจะต้องพิจารณาของสินค้าชนิดนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเพื่อเวลาซื้อไปแล้วไม่ถูกใจก็ไม่สามรถที่จะนำมาคืนได้ 4. การพิจารณาวิธีที่จะซื้อ วิธีการที่จะซื้อนั้น หมายถึง จะซื้อด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนจะต่อรองราคาหรือไม่อย่างไร บางคนชอบต่อรองราคาให้ต่ำมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งในด้านการซื้อสินค้าและบริการ 5.การพิจารณาร้านค้าที่จะซื้อ ร้านที่จำหน่ายสินค้าจะมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และขนาดปานกลางในชุมชนเล็กอาจจะมีร้านเพียง 1-2 ร้านเท่านั้น เพราะมีผู้ซื้อจำนวนน้อย ต่างกับร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้ามากมายหลายชนิดให้เลือก ซึ่งร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ อาจจะจัดประเภท